Kitos paslaugos

Atliekų ir dirvožemio ėminių ėmimas

Daugiau nei 10 metų ELLE Aplinkos tyrimų laboratorija yra akredituota imti dirvožemio ir atliekų mėginius, vadovaujantis šiais standartais:

• EN ISO 10381-1:2002 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 1 dalis. Ėminių ėmimo programų sudarymo vadovas;

• ISO 10381-2:2002 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 2 dalis. Ėmimo būdų vadovas;

• ISO 10381-5:2005 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas;

• EN 14899:2006 Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. Ėminių ėmimo plano parengimo ir taikymo schema.

Vandens fizikocheminių parametrų matavimai

Be pagrindinių matavimų pagal laboratorijos akreditacijos sritį Aplinkos tyrimų laboratorija taip pat siūlo vandens fizikocheminių parametrų matavimo, naudojant JAV gamintojo YSI įrenginį, paslaugas. Įrenginys suteikia informacijos apie pagrindinius vandens telkinio parametrus, vienu metu matuojant šiuos dydžius:

• Gylis

• Ištirpęs deguonis

• Temperatūra

• Elektrinis laidis

• Vandens pH

Erika Čaplikaitė
Aplinkosaugos specialistė
Erika Čaplikaitė
Telefonas
+370 5 2496978

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English