Vadybos sistemos ir auditai

Kokybės vadybos sistemos

ELLE teikia konsultacijas diegiant, palaikant ir tobulinant kokybės vadybos sistemas (ISO 9001). Vadybos sistemos yra modernūs valdymo įrankiai kompanijoms ir organizacijoms, padedantys suvienyti ir motyvuoti daruotojus siekti bendrų tikslų. Didelė pagrindinių ELLE konsultantų patirtis leidžia klientams parinkti tinkamiausią vadybos sistemos modelį ir efektyviausią valdymo būdą.

Vadybos sistemų palaikymas yra tiek pat svarbus kaip ir jų diegimas. Dažniausia vadybos sistemos įgyvendinimo kliūtis yra prasta vidinė komunikacija. Dažnai darbuotojai yra tik informuojami apie tai, ko iš jų tikimasi, tačiau lūkesčiai nėra išsamiai paaiškinami. Didelį potencialą užtikrinant vadybos sistemos efektyvumą turi dažnai nepakankamai išnaudojama lyderystė. Lyderystė reiškia prisiimtą atsakomybę ir iniciatyvą visuose valdymo lygmenyse. Vadybos sistemų palaikymo srityje mes teikiame mokymų vadybos sistemos temomis visų lygių darbuotojams, periodinio vadybos sistemos efektyvumo vertinimo ir vidinių auditų paslaugas.

Bet kuri vadybos sistema turi būti reguliariai atnaujinama ir tobulinama, kad funkcionuotų efektyviai. Teikdami vadybos sistemų palaikymo ar tobulinimo konsultacijas, ELLE specialistai užtikrina, kad būtini vadybos sistemų patobulinimai vyktų reguliariai

 

Aplinkos vadybos sistemos (ISO 14001, EMAS)

ELLE specialistai padeda įmonėms pasirengti aplinkos vadybos sistemas pagal ISO 14001 standarto ir Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos reikalavimus (EMAS) bei sukurti integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą. Taip pat pagalba teikiama įgyvendinant atskirus aplinkosaugos vadybos sistemos elementus, pvz., rengiant aplinkos ataskaitas, apmokant darbuotojus, atliekant vidaus auditus.

Nuo 1999 metų ELLE bendradarbiauja su Bureau Veritas – pasaulyje pirmaujančia bendrove, teikiančia profesionalias sertifikavimo paslaugas. Bendrovės specialistai yra apmokyti pagal Tarptautiniame sertifikuotų auditorių registro (angl. IRCA) aplinkos vadybos sistemų audito reikalavimus iki šios dienos yra atlikę daugiau kaip 100 auditų skirtingose kompanijose Latvijoje ir Estijoje.

 

Veiklos aplinkosauginiai auditai

Jau daugiau nei 10 metų ELLE grupės ekspertai atlieka aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos auditus ir padeda įmonėms sertifikuotis. Auditai atliekami vadovaujantis ISO 14001 standarto reikalavimais daugelyje Baltijos (Estijos, Latvijos, Lietuvos) bei kitų užsienio šalių (atlikta daugiau nei 100 auditų) įmonėse. Taip pat ELLE turi daugiau nei 10 metų patirtį vykdant įvairios ūkinės veiklos sukeliamo poveikio aplinkai ir rizikos vertinimą.

Mūsų auditorių komanda turi išsamias administracinių ir teisinių reikalavimų, susijusių su aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata, žinias. Kartu su sukaupta ilgamete patirtimi tai padeda mums sėkmingai nustatyti galimas aplinkosaugines problemas tiek planuojamuose (naujame arba užstatytame/apleistame sklype), tiek jau vykstančiuose įvairių sričių (pramonės įmonės, komercianiai pastatai, kt.) projektuose.

ELLE grupė dirba su tokiomis tarptautinėmis kompanijomis kaip ERM (padaliniai Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Švedijoje), Ramboll, SWECO, Pöyry ir kt. Mums yra gerai žinomi aplinkosauginio audito I-asis ir II-asis etapai, taip pat mes plačiai bendradarbiaujame su laboratorijomis ir įvairiais ekspertais (inžinieriais, geologais, hidrologais ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad aplinkosaugos ir darbo saugos auditų užsakovai išvadas pageidauja gauti kaip galima greičiau, mūsų organizaciniai įgūdžiai ir platus ekspertų tinklas leidžia mums greitai sutelkti dėmesį ir atlikti užduotis per kuo trumpesnį laiką.

 

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos

ELLE siūlo paslaugas konsultuojant dėl darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų įgyvendinimo pagal LST ISO 45001:2018 standartą.  Šis taprtautinis standartas pakeitė OHSAS 18001:2007 standartą ir jame keliami reikalavimai organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai.

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English