Įranga

Savo klientams siūlome modernios, didelio tikslumo įrangos sprendimus. Gera oro kokybė yra vienas iš svarbiausių Europos aplinkosaugos prioritetų, todėl oro tarša (KD10 ar KD2,5) yra itin svarbus rodiklis visuose didžiuosiuose birių krovinių terminaluose ir pramonės objektuose. Tokiems oro kokybės matavimams siūlome pasaulinio lygio įrangą ir moderniausius, moksliškai pagrįstus metodus. Novatoriškos elektroninės nosys naudojamos 30-yje šalių visame pasaulyje ir matuoja oro taršą bei kvapo koncentraciją pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, taikomus ir Baltijos šalyse.

 

 

Smart Noise Monitor

Smart Noise Monitor

Mūsų klientams Baltijos šalyse siūlome triukšmo stebėsenos įrenginius DUO ir CUBE, pagamintus Prancūzijos kompanijos 01 dB METRAVIB Acoem Group. Šią įrangą naudoja savivaldybės bei įvairių sričių gamybos bei statybos kompanijos visoje Europoje.

ELLE siūlo įrangos nuomą arba ilgalaikės aplinkos triukšmo stebėsenos kliento teritorijoje paslaugas.

 

Įrangos aprašymas

GRIMM 

Nuo 2008 metų ELLE visose trijose Baltijos šalyse atstovauja aplinkos dulkėtumo stebėsenos ir kontrolės įrangos gamintojai Vokietijos bendrovei Grim Aerosol Technik GmbH. Šios bendrovės kuriama ir gaminama įranga yra skirta ilgalaikiam veikimui lauko sąlygomis ir nenutrūkstamai užtikrina kietųjų dalelių KD10, KD2,5 ir KD1 koncentracijos stebėjimą aplinkoje, kartu rengiant meteorologinius duomenis. Matavimo metodas – dalelių apskaita šviesos spindulio sklaidos arba lazerinės spektroskopijos pagalba – atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

ELLE bendrovė GRIMM įrangos naudotojams gali vesti mokymus, taip pat teikia garantinio ir pogarantinio aptarnavimo paslaugas. Be to, prietaisus galima išsinuomoti arba užsakyti ELLE paslaugas ilgalaikiams KD10, KD2,5 ir KD1 matavimams atlikti užsakovo nurodytoje vietoje.

ELLE taip pat platina gamintojo Grimm Aerosol Technik GmbH vidaus patalpų dulkėtumo stebėsenos įrangą ir nanodalelių matavimo prietaisus.

Visų aplinkos dulkėtumo stebėsenos įrankių ir įrangos katalogas

GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #11D)

GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #11D)

Rankinis aplinkos dulkėtumo stebėsenos įrenginys – GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #11D). Prietaisą sudaro nešiojamas įrenginys, skirtas tęstiniams KD10, KD2,5 ir KD1 koncentracijos matavimams.

Įrangos aprašymas
GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #164)

GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #164)

Mobilus aplinkos dulkėtumo stebėsenos įrenginys – GRIMM aplinkos dulkėtumo monitorius (modelis #164). Įrenginys yra visiškai automatizuotas, skirtas nepertraukiamai matuoti smulkiųjų kietųjų dalelių KD10, KD2,5 ir KD1 koncentraciją. Modelis taip pat turi lauko sąlygoms skirtą konteinerį (angl. 163 Outdoor housing) su šildymo įranga, oro srovių džiovintuvu ir temperatūros, santykinės oro drėgmės, vėjo greičio ir krypties jutikliais.

Įrangos aprašymas
Įmontuojamas GRIMM aplinkos dulkėtumo stebėsenos monitorius (modelis #180)

Įmontuojamas GRIMM aplinkos dulkėtumo stebėsenos monitorius (modelis #180)

Stacionarus aplinkos dulkėtumo stebėsenos įrenginys – įmontuojamas GRIMM aplinkos dulkėtumo stebėsenos monitorius (modelis #180). Tai visiškai automatizuotas įrenginys, skirtas nuolatiniams smulkiųjų kietųjų dalelių KD10, KD2,5 ir KD1 koncentracijos matavimams, tinkamas dėti į standartinės oro kokybės stebėjimo įrangos konteinerius ir integruoti į regioninės ar valstybinės reikšmės monitoringo tinklus.

Įrangos aprašymas
Plačiajuostis GRIMM aplinkos aerozolių spektrometras (WRAS modelis #665)

Plačiajuostis GRIMM aplinkos aerozolių spektrometras (WRAS modelis #665)

Atmosferos tyrimams skirtas prietaisas, galintis nustatyti koncentracijos ir dalelių kiekio matavimo dydžius, svyruojančius nuo 5 μm iki 30 μm, 70 dydžių kategorijose. Šis prietaisas tinka ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis.

Įrangos aprašymas

Elektroninės nosys

Klientams Baltijos šalyse ELLE siūlo įsigyti Prancūzijos kompanijos Ellona kvapo ir lakių organinių junginių stebėsenos įrenginius WT1 ir WT2. Ši įranga yra sukurta ilgalaikiams tyrimams tiek patalpose, tiek ir lauko sąlygomis ir yra skirta nuolatiniams kvapo ir cheminių medžiagų koncentracijos aplinkoje matavimui, kartu renkant ir meteorologinius duomenis.

Priklausomai nuo užsakovo poreikių ir veiklos pobūdžio, įrangoje gali būti įmontuoti:

• elektrocheminiai davikliai (vandenilio sulfidui, amoniakui ir merkaptanams),

• įvairūs metalų oksidų davikliai (įvairiems junginiams),

• fotojonizuojančios spinduliuotės arba lakių organinių junginių davikliai.

Stebėsenos stotelių kalibravimas vykdomas taikant kvapo matavimo metodą, nurodyta standarte LVS EN 13725: 2004 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija”. Kalibravimo metu nustatoma stebėsenos stotelės matavimų duomenų priklausomybė nuo laboratorijoje ekspertų atlikto vertinimo rezultatų. Matematinio modeliavimo būdu instrumentinių įrangos matavimų rezultatai konvertuojami į kvapo koncentraciją, kuri koreliuoja su žmogaus uosle.

ELLONA-WT1

ELLONA-WT1

Erika Čaplikaitė
Aplinkosaugos specialistė
Erika Čaplikaitė
Telefonas
+370 5 2496978

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English