Kvapai

Kvapo koncentracijos matavimai

Pagrindinė daugelio įvairių sričių įmonių oro kokybės problema yra kvapai, kurie dažnai tampa nemalonia našta aplinkiniams gyventojams. Kvapų problemos atveju įmonei būtina parengti veiksmų programą kvapams pašalinti.

Pirmiausia matavimais nustatoma kvapo koncentracija. Aplinkos tyrimų laboratorija vykdo kvapo koncentracijos matavimus pagal standarto EN 13725:2004 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija“ reikalavimus. Kvapo koncentracija nustatoma Kanados gamintojo Scentroid olfaktometrijos instrumentais. Remdamiesi matavimų rezultatais, ELLE specialistai įvertina tiek įmonės išmetamų kvapų sukeliamą taršą, tiek ir platesnes su tuo susijusias problemas.

Elektroninės nosys

Pastarųjų metų praktika rodo, kad tol, kol laboratorijos specialistai atvyksta į vietą ir yra atliekami kvapo matavimai, gali praeiti keletas dienų. Tiems atvejams, kai yra reikalingas nuolatinis kvapo taršos vertinimas, tęstiniams indikatoriniams kvapo koncentracijos matavimams atlikti gali būti naudojami elektrocheminiai, metalų oksidų ir fotojonizuojančios spinduliuotės davikliai, dar vadinami „elektroninėmis nosimis“. Sukaupti duomenys gali būti palyginti su reglamentuojama kvapo koncentracijos ribine verte.

Ilgalaikiams indikatoriniams kvapo koncentracijos matavimams ELLE naudoja Prancūzijos kompanijos Ellona kvapo ir lakių organinių junginių stebėsenos įrenginius WT1 ir WT2.

ELLE Aplinkos tyrimų laboratorija yra vienintelė laboratorija Baltijos šalyse, akredituota atlikti kvapo koncentracijos matavimus aplinkoje elektroninėmis nosimis.

Monitoringo stotelės kalibruojamos naudojant kvapo matavimo metodą, aprašytą standarte EN 13725:2004 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija“, taip užtikrinant aukštą rezultatų kokybę.

Erika Čaplikaitė
Aplinkosaugos specialistė
Erika Čaplikaitė
Telefonas
+370 5 2496978

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English